Добрица Ћосић између политике и књижевности

Добрица Ћосић између политике и књижевности

09.08.2019.

  Добрица Ћосић. Било би сасвим довољно рећи и толико. Али,

ипак: Какав је био однос између књижевног стваралаштва и

политичке активности Добрице Ћосића? Да ли је Ћосић писао са

две руке, две мисли:једном књижевна дела, другом политичке

текстове? Да ли постоје одређена језичка, значењска, сазнајана

подударања између његових текстова и књига, или пак значајне

разлике? Да ли је Ћосић своје идеолошко опедељење обликовао у

роману или је постојала уметничка граница између "две страсти"

писца? Нису ли романи Добрице Ћосића уметничка илусрација

публицистичких текстова? Да ли су му романи буили средство за

исповедање сумње у владајућу идеологију, средство борбе против

заблуде социјализма и југословенства, или су тежили уметничком

облику? Одговор на ов аи идруга питања, као и покушај

разбистравања интелектуалности у Ћосоћевом укупном делу, кроз

разговор са гостима: др Зораном Аврамовићем, аутором студије

Добрица Ћосић између политике и књижевности и издавачем,

Драгољубом Којчићем, директором Завода за уџбенике.

Top