"Horror vacui"

"Horror vacui"

21.08.2020.

Сарах Ива Вујин   одржаће изложбу од 31. августа до 9. септембра

Кућа краља Петра Првог

Васе Пелагића 40, Сењак

Ово је прва самостална изложба перспективне младе сликарке Саре Иве Вујин. Цветови које описује имају за циљ екстериоризацију њених личних и унутрашњих битака и дијалога. Ауторка користи посебан вид нарације, који можемо упоредити са хорор вакуи или страхом од празнине. Ова синтагма коју је Аристотел први сковао, алудира на потребу природних елемената (на пример, воде) да попуне празан простор те стога празнина у природи не постоји. Касније, овај принцип „гомилања” и ређања форми појављује се у декоративној уметности многих епоха, посебно у средњовековној, а најзаступљенији је у ликовној уметности примитивних народа. У данашњој визури термин би се односио на проблем алијенације у савременом друштву, на потребу да се буде део шире или уже групе, али парадоксално, и на страх од пустог места и самоће упркос окружености људима. Својим зрелим и врло упечатљивим уметничким рукописом сликарка даје добар пример за то како се пут до оригиналости заснива на традицији.

У склаладу са прописаним мерама у Кући је дозвољено присуство највише до 10 посетилаца истовремено уз ношење заштитних маски и одржавања физичке дистанце

Top