Јавни позив за доставу предлога програма за 2016. годину

Јавни позив за доставу предлога програма за 2016. годину

12.11.2015.

Дечији културни центар „Мајдан“ објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доставу предлога програма који ће бити реализовани у току 2016. године

у  „Кући краља Петра I“, Васе Пелагића 40, Београд.

Позив се упућује организацијама (уметничка удружења, удружења грађана, асоцијације и сл.) и појединцима – уметницима, заинтересованим за реализацију програма и садржаја из области визуелне уметности. Услови: - Одговарајућа школска спрема (ФЛУ, ФПУ...) - Конкурсни пројекат не сме бити претходно излаган у Београду; - ДКЦ “Мајдан” не сноси трошкове продукције, штампе промотивног материјала и каталога и транспорта радова; - ДКЦ “Мајдан” обезбеђује простор и медијску промоцију пројекта; Конкурсни материјал се не враћа; Уз пријаву на Јавни позив обавезно доставити следећу документацију: -          сажет опис предложеног програма (назив, временско трајање, опис активности); -          биографију (за појединце); -          референтну листу  (искуство у реализацији програма, и могуће препоруке експерата) -          пропратно писмо са наведеним основним информацијама о организацији (за удружења и организације); -          копију решења о регистрацији (за удружења и организације); На основу Правилника о коришћењу Куће Краља Петра I број: 21/2 од 22.04.2013. године, координатор програма Куће Краља Петра I ће размотрити пријаве и изабрати уметничке радове који ће бити предложени УО Установе за реализацију  у 2015. години. У званични програм Куће Краља Петра I ући ће програми усвојени од стране УО Установе. Критеријуми за избор и одлучивање о предлогу програма: - Одговарајућа школска спрема - Капацитет подносиоца пријаве за реализацију предложеног програма/пројекта (људски ресурси, знање, искуство и досадашњи резултати) - Референтна листа - Доступност програма већем броју потенцијалних корисника, односно циљних група - Одрживост прoграма. ДКЦ „Мајдан“ може тражити додатна објашњења од подносиоца пријаве и позвати на разговор представнике подносиоца пријаве, као и додатну докуменацију на увид, а која није предвиђена Јавним позивом. Рок за доставу предлога је 30.11.2015. године. Пријаве са назнаком „Пријава за учешће на Јавном позиву“ доставити у електронској форми на адресу: kucakraljapetra@gmail.com или препорученом поштом на адресу: Дечији културни центар „Мајдан“ Козјачка 3-5 11000 Београд Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Додатне информације путем e-mail адресе: kucakraljapetra@gmail.com Cви подносиоци пријавa о резултатима ће бити обавештени у писаној форми, најкасније у року од 30 дана по завршетку конкурса.  
Јавни позив за доставу предлога програма за 2016. годину
Top