Dobrica Ćosić između politike i književnosti

Dobrica Ćosić između politike i književnosti

09.08.2019.

  Dobrica Ćosić. Bilo bi sasvim dovoljno reći i toliko. Ali,

ipak: Kakav je bio odnos između književnog stvaralaštva i

političke aktivnosti Dobrice Ćosića? Da li je Ćosić pisao sa

dve ruke, dve misli:jednom književna dela, drugom političke

tekstove? Da li postoje određena jezička, značenjska, saznajana

podudaranja između njegovih tekstova i knjiga, ili pak značajne

razlike? Da li je Ćosić svoje ideološko opedeljenje oblikovao u

romanu ili je postojala umetnička granica između "dve strasti"

pisca? Nisu li romani Dobrice Ćosića umetnička ilusracija

publicističkih tekstova? Da li su mu romani buili sredstvo za

ispovedanje sumnje u vladajuću ideologiju, sredstvo borbe protiv

zablude socijalizma i jugoslovenstva, ili su težili umetničkom

obliku? Odgovor na ov ai idruga pitanja, kao i pokušaj

razbistravanja intelektualnosti u Ćosoćevom ukupnom delu, kroz

razgovor sa gostima: dr Zoranom Avramovićem, autorom studije

Dobrica Ćosić između politike i književnosti i izdavačem,

Dragoljubom Kojčićem, direktorom Zavoda za udžbenike.

Top