Izložba slika: Figura kroz misao

Izložba slika: Figura kroz misao

26.11.2018.

U četvrtak, 29. novembra 2018., u 19 časova, u Kući kralja Petra Prvog, u ustanovi kulture GO Savski venac, biće otvorena izložba tri vizuelne umetnice "Figura kroz misao", Une Nikolić, Natalije Miladinović i Jovane Jarebice. Izložba će za pos

Figura kroz misao

Umetnička priča tri mlade savremene umetnice počinje u dodiru sa po-
kretačkom idejom o istraživanju odnosa prema temi ženske figure. Spaja
ih ista potreba i misao, a razlikuje pristup i izraz, što predstavlja
izazov za posmatrača. Svesne kretanja u postmodernim komunikativnim
prostorima koji brišu distancu između različitih vrsta umetnosti, Na-
talija, Una i Jovana eksperimentišu u polju predstavljačke umetnosti
polazeći od sopstvene ekspresije ispitujući granice likovne pojavnosti,
svaka na svojstven način. U zadržanoj distanci vizuelne predstave fi-
gure na medijima papira ili platna i tehnikama fotografije i slike,
mogla bi se prepoznati klica introvertnosti, odnosno posmatranja teme
iznutra, bez spoljnih uticaja.
Utopljeni u savremeno doba različitosti i izbora sve je teže prepoznati
iskonsku potrebu i prepoznati i izdvojiti lično, pojedinačno u odnosu
na kolektivno. Zastala bih upravo u ovom trenutku posmatranja intuitiv-
nih unutrašnjih senzibiliteta uobličenih u okom vidljive forme žen-
skih figura. Sam pojam figura ima više značenja u zavisnosti od onoga
šta taj pojam podrazumeva u sebi. Tema izložbe „Figura kroz misao“ pred-
stavljena je kroz vizuelne manifestacije figuralne pojavnosti, a širi
koncept je u sadržaju koji nose uobličene forme pojedinačne misli. U
procesu oblikovanja tematske celine možemo spoznati susret tri umetnička sopstva.

Biljana Jotić, istoričar umetnosti

 

 

Top