Memorijalna soba

Memorijalna soba

10.07.2014.

Stalna postavka u Memorijalnoj sobi kralja Petra I Karađorđevića predstavlja jedinstveno medijsko iskustvo u domaćoj muzejskoj praksi. Konceptualni okvir postavke polazi od promišljanja istorije i istorijskih ličnosti kao izraza specifični

Istovremeno, upotrebom tehnologije proširene stvarnosti (Augmented Reality), ova sinhronizovana celina pretvorena je u osnovu za dalju digitalnu nadgradnju. Novi medij koji spaja virtuelni i stvarni svet izaziva veliku pažnju javnosti i kao takav predstavlja idealnu platformu za oživljavanje fizičke postavke. Važno je napomenuti da upotreba tehnologije proširene stvarnosti savršeno odgovara izazovu koji postavlja nestanak svih predmeta iz kuće i nemogućnost da se kraljevske insignije izlože i čuvaju na odgovarajući način. Uz pomoć aplikacije za smart telefon ili tablet računar postavljen u Memorijalnoj sobi, posetioci otkrivaju dodatne multimedijalne sadržaje u proširenoj stvarnosti, povezane sa portretom i pojedinačnim fotografijama koje ga grade. Hronološki postavljene fotografije sa informacijama o najznačajnijim momentima iz života kralja, snimak krunisanja, trodimenzionalni model krune u prostoru i interaktivne pozivnice predstavljaju prvi korak u digitalnoj nadgradnji i rekonstrukciji Memorijalne sobe Kralja Petra I Karađorđevića.

Savremen pristup, svojom prostornom lakoćom i minimalizmom u dizajnu, na konceptualnom nivou korespondira sa skromnim i disciplinovanim načinom života Kralja Petra I. Sa druge strane, naglašena interaktivnost sadržaja pasivnog posmatrača pretvara u aktivnog učesnika postavke. Na ovaj način, ostvaren je osnovni cilj postavke, da kroz autentično iskustvo novog medija ostavi snažan utisak i doprinese promociji i afirmaciji ličnosti Kralja Petra I Karađorđevića i kulturno istorijske baštine Srbije.
Autori stalne postavke su Marko Todorović i Jana Rodić.

Projekat Rekonstrukcija uniforme kralja Petra I

Stalna postavka u Kući kralja Petra I dopunjena je 16. avgusta 2015. godine, na godišnjicu smrti Kralja Petra Prvog Karađorđevića, postavljanjem replike kraljeve vojne uniforme. Replika unoforme nastala je kao rezultat projekta Rekonstrukcija uniforme Kralja Petra I Karađorđevića, odnosno višemesečnog rada istoimene radionice koju je vodio MA Boris Čakširan, dipl. slikar – kostimograf, sa učenicima Srednje škole za dizajn. U radu radionice učestvovali su Marina Skrinjik Ćorić, dipl. slikar kostimograf, nastavnik Istorije kostima i Oblikovanja odevanja u Srednjoj školi za dizajn i učenici: Marija Milekić, Jasmina Zagorac, Milica Milutinović, Milica Nastevski, Emilija Stojkov, Tane Laketić, Jovana Matić, Milica Tovilović, Jelena Milojević, Anastasija Pavić, Milica Baltić, Magdalena Gašić, Anđela Bajagić, Katarina Ćirić, Katarina Šaranović, Luna Bognar, Danica Živković.

Projekat „Rekonstrukcija odeće iz epohe“ osmišljen je kao rad u kreativnoj radionici u kojoj su polaznici sa predavačem stvorili repliku uniforme Kralja Petra Prvog. Postavljanjem replike uniforme kao eksponata u Kralja Petra Prvog, na dan kraljeve smrti 16. avgusta, ona postaje deo stalne postavke, a ustanova ovim programom ujedno obeleževa i godišnjicu – jubilej prelaska srpskih vojnika (i Kralja Petra Prvog zajedno sa njima) preko Albanije u Prvom svetskom ratu. Replika vojne uniforme Kralja Petra Prvog Karađorđevića iz Prvog svetskog rata izrađena je kroz kreativno-obrazovni proces rada u radionici, a ima za cilj da i na ovaj način približi polaznicima i posetiocima nacionalnu istoriju i predstavi jedan segment biografije vladara značajnog u novijoj srpskoj istoriji. Projekat ima obrazovni, umetnički i stručni karakter. Kroz rad radionice Boris Čakširan, koristeći svoje dugogodišnje iskustvo kostimografa, upoznao je polaznike sa metodologijom i tehnologijom rekonstruisanja odela iz epohe. Uniforma u stalnoj postavci u Kući kralja Petra namenjena je svim posetiocima ustanove.

Projekat Rekonstrukcija uniforme Kralja Petra Prvog Karađorđevića podržao je Sekretarijat za kulturu Grada Beograda.

 

Spomen soba
Top