USTANOVA KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“  OBJAVLJUJE JAVNI POZIV

USTANOVA KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“ OBJAVLJUJE JAVNI POZIV

06.12.2018.

USTANOVA KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR „MAJDAN“ OBJAVLJUJE

JAVNI POZIV

za dostavu predloga programa koji će biti realizovani u toku 2019. godine
u Ustanovi kulture „Kuća kralja Petra I“, Vase Pelagića 40, Beograd

 

 

Poziv se upućuje organizacijama (umetnička udruženja, udruženja građana, asocijacije i sl.) i pojedincima – umetnicima, zainteresovanim za realizaciju programa i sadržaja iz oblasti vizuelne i muzičke umetnosti. Uslovi: Odgovarajuća školska sprema (Fakultet likovnih umetnosti, Fakultet primenjenih umetnosti i drugi srodni fakulteti ili odgovarajuće referece); DKC “Majdan” ne snosi troškove produkcije, štampe promotivnog materijala, postavke radova i materijala za postavke radova, štampanja kataloga i transporta radova. DKC “Majdan” obezbeđuje prostor, higijenu, fizičko tehničko obezbeđenje i medijsku promociju projekta . Konkursni materijal se ne vraća. Uz prijavu na Javni poziv obavezno dostaviti sledeću dokumentaciju: sažet opis predloženog programa (naziv, vremensko trajanje, opis aktivnosti); biografiju (za pojedince); referentnu listu (iskustvo u realizaciji programa, i moguće preporuke eksperata); propratno pismo sa navedenim osnovnim informacijama o organizaciji (za udruženja i organizacije); kopiju rešenja o registraciji (za udruženja i organizacije). Na osnovu Pravilnika o korišćenju Kuće kralja Petra I broj: 299/17 od 09.11.2017. godine, Urednik programa dostavlja Upravnom odboru Ustanove kulture dečji kulturni centar ,,Majdan“ pristigle prijave i programe po javnom pozivu. Komisija za odabir programa i projekata će izvršiti rangiranje i odabir pristiglih prijava i programa koji će se realizovati u Kući kralja Petra I u 2019. godini. Kriterijumi za izbor i odlučivanje o predlogu programa: Odgovarajuća školska sprema ili odgovarajuće reference; Kapacitet podnosioca prijave za realizaciju predloženog programa/projekta (ljudski resursi, znanje, iskustvo i dosadašnji rezultati); Referentna lista; Dostupnost programa većem broju potencijalnih korisnika, odnosno ciljnih grupa; Održivost programa. Ustanova kulture dečji kulturni centar „Majdan“ može tražiti dodatna objašnjenja od podnosioca prijave i pozvati na razgovor predstavnike podnosioca prijave, kao i dodatnu dokumentaciju na uvid, a koja nije predviđena Javnim pozivom. Rok za dostavu predloga je 10.12.2018. godine. Prijave sa naznakom „Prijava za učešće na Javnom pozivu“ dostaviti u elektronskoj formi na adresu: kucakraljapetra@gmail.com ili preporučenom poštom na adresu: Dečiji kulturni centar „Majdan“ Ul. Kozjačka 3-5 11000 Beograd Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće biti razmatrane. Dodatne informacije putem e-mail adrese: kucakraljapetra@gmail.com Cvi podnosioci prijava o rezultatima će biti obavešteni u pisanoj formi, najkasnije u roku od 30 dana po završetku konkursa.

Top