Smisao ili besmisao života

Smisao ili besmisao života

03.05.2019.

Smisao ili besmisao života

Otvaranje izložbe Teodore Stojanović ponedeljak 06. maja u 19 časova

Kuća kralja Petra Prvog

Vase Pelagića 40. Beograd

Ciklus slika pod nazivom "Smisao ili besmisao života" je nastao u toku poslednje dve godine obuhvata 50 umetničkih slika rađenih kombinovanom tehnikom na papiru i na platnu. Sve slike su izraz filozofije pogleda na svet i život. One prikazuju istovremeno prolaznost i propadljivost, ali i snagu. - Dva aspekta čovekove prirode.

Oovaj ciklus govori o propadljivoj ljudskoj prirodi ali i snazi duha da se uzdigne iznad telesnog. Svaki trenutak u životu nosi dozu neizvesnosti. Sada smo celi ali u narednom trenutku ne moramo biti, nesreće se događaju u svakom momentu na svetu. Ljudi ostaju osakaćeni za ceo život i to samo u jednom jedinom trenutku. Naše telo je sa jedne strane savršeno izgrađen komplikovan sistem ali sa druge strane je u istoj meri truležan i propadljiv. To otvara pitanje granica apsolutne savršenosti i ne savršenosti. Da li je ono što je apsolutno savršeno zapravo istovremeno ne savršeno, da li tačke preklapanja daju 0, ali ako je tako onda nema ničega. Šta smo mi?- možda ništa, možda smo samo Nozikovi mozgovi u tegli koje stimuliše neki veliki naučnik. A možda smo proizvod dosade neke više energije koja nas je kreirala kao što mi kreiramo umetnička dela, i koja se sa nama poigrava stavljajući nas u razne situacije i proučava kako se snalazimo u kojoj. Duša živi u okovima tela koje je sputava, ali je to jedna od škola duše koju ona mora proći. Sve što postoji ima svrhu, kada duša obavi svoj zadatak na zemlji ona postaje slobodna od okova tela. Ja na svojim slikama opisujem ljude koji su jaki duhom jači od svoje telesnosti i koji bez obzira na svoje telesne nedostatke koje su zadobili ili mane sa kojima su rođeni moraju proživeti svoj život u telu koje im je dodeljeno. Oni se uzdižu iznad svoje patnje oni se bore, njihov duh je dostigao visine. Slikam ljude vredne divljenja jer za njih ne postoje granice oni idu van svih stega, oni pobedjuju i sebe.
Cilj projekta: je da navede publiku na razmišljanje i pokrene na akciju.
Ubrzan život i vreme kada je  materijalno dominantno, čine da čovek nema puno vremena da se okrene sebi i svojoj prirodi. Život je vrtlog i hod na konopcu, u svakom momentu se možemo okliznuti ali uvek se moramo vraćati u ravnotežu i nastavljati svoj put borbe. Masa životari jer je slaba da se bori, a jak čovek živi.

Top